ORTAOKUL

1998 yılından beri eğitim ve öğretim alanında edindiği deneyimleri,  değişen eğitim sistemlerine uygun olarak düzenleyen Emine Örnek Ortaokulu başarıların sürekliliğini hedeflemektedir.
Sadece değişimi takip eden değil, değişime yön veren bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Ortaokulumuz, akademik düzeyde yaptığı Türkiye dereceleri ile başarısını her yıl arttırarak kanıtlamıştır.
Emine Örnek Ortaokulunda “Donanımlı bireyler” yetiştirmek eğitim ve öğretimin temelinde yatar. Akademik başarılarının yanında sosyal ve kültürel değerleri benimseyen, spor ve sanatsal alanlarda yeteneklerini geliştiren öğrencilerimiz kendi potansiyelini gerçekleştirerek hedeflenen başarıya ulaşır.


 

EĞİTİM ÖĞRETİM

“Edindiği bilgilerden yeni bilgiler üreten gençler yetiştirmek geleceğimizin anahtarıdır. “
Eğitim Öğretim Hedeflerimiz:

 • Ders konularını amaç olarak değil hayatı kavramada araç olarak kullanmak
 • Grup çalışmalarını öğrenmem sürecinin tamamlayıcı parçası olarak benimsemek
 • Farklı ilgi ve yetenek alanlarına yönelik etkinlikler için olanak hazırlamak
 • Bireysel, sosyal, sportif gelişim alanlarında yeterli donanıma sahip özgün bireyler yetiştiren Türkiye’nin önde gelen kurumlarından biri olmak.

Türkçe Zümresi: Dilini güzel kullanan, duygu ve düşüncelerini doğru ve etkili aktarabilen, yorum kabiliyeti gelişmiş bireyler yetiştirmek hedefimizdir. Kendini tanıma, yaşanılan dünyayı zenginleştirme okuma alışkanlığının edinimiyle olur. Kitap okuma saatleri, kütüphanelerin aktif kullanımı okuma alışkanlığını destekler.
Matematik Zümresi: Sayılar arası ilişkileri kavrayıp, soyut kavramları yorumlayabilme yeteneği kazandırmak önemlidir. Analitik düşünce yapısı gelişmiş, sorun değil çözüm odaklı öğrenciler yetiştirmek hedefimizdir. Bir problemin değişik yollarla çözülebileceğinden hareketle, farklı görüş ve düşüncelere zihnen açık olabilme ve onlara saygı duyma alışkanlığını kazandırılır.
Fen Zümresi: Doğal dünyayı anlamak için öğrencilere yol göstermek ve onların Fen ve Teknoloji ile ilgili pozitif tutumlar geliştirmelerine  yardımcı olup, öğrendiklerini günlük hayatta kullandırmak hedefimizdir. Dersler; teknoloji donanımlı laboratuvarlarda, bilimsel düşünme yetisini kazandırmayı amaçlayarak; yaparak ve yaşayarak öğrenilir. Fen Kulüplerinde doğa ve çevre; merak güdüsünü canlı tutan etkinliklerle “eğlenceli bilim” şeklinde öğretilir.
Sosyal Zümresi: İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, demokrasi bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek hedefimizdir. Geçmişini tanıyan, eleştirel bakış açısı ile tarihini öğrenen bireyler doğru gelecekler kuran kişiler olacaklardır. Sebep sonuç ilişkisi kurabilme, yorumlama kabiliyetleri; işitsel ve görsel uygulamalarla desteklenerek konular pekiştirilir.

ÖZEL EMİNE ÖRNEK OKULLARI’ NDA YABANCI DİL EĞİTİMİ

Geçen 20 yılın ardından dünya ülkeleri yeni teknolojiler sınırları ortadan kaldırdıkça daha bağımsız oldular. Dolayısıyla yabancı dil öğrenimi ekonomik gelişimde, öğrencilerin akademik başarılarında, insan ilişkilerini geliştirmede, kültürel alışverişlerde ve gelecekte daha iyi bir iş bulmada çok büyük bir önem kazandı. Yabancı dil dünyanın geri kalanıyla fikir, duygu ve düşünce alışverişi için gerekli en önemli iletişim sistemidir.
İngilizce dünyada en çok konuşulan dil olmayabilir fakat bir çok ülkenin resmi dilidir. Buna göre düzenli ilişkiler içinde İngilizce iletişim kuran insanların sayısı 2 milyardır.Ayrıca tüm dünyada iş piyasasında ve uluslararası eğitim sektöründe konuşulan ve baskın olan dil İngilizcedir.Dünya çapında çekilen en popüler filmler, en ünlü kitaplar ve internetin %50’si İngilizce olarak yayınlanır.
1991 yılında yapılan bir araştırma sonucu en az iki yabancı dil bilen bireylerin problemleri daha iyi çözebildiklerini ve daha yaratıcı olduklarını ortaya koymuştur.
Connecticut eyaleti Eğitim Bölümünün web sitesinde yayınlanan “ 2. Yabancı Dil Öğreniminin Faydaları” başlıklı bir araştırmanın raporuna göre erken yaşta 2. dil öğrenmeye başlayan çocuklarda bilişsel gelişimin daha yüksek olduğu gözlenmiştir.
Yabancı Dil öğrenmek kişinin zor problemleri çözme ve kritik düşünme becerisini arttırmaya yardımcı olur. Başka bir kültüre ait dili öğrenmek kişiye bambaşka kapılar açar. Dilini öğrendiği kültürün sanat, müzik ve edebiyatına erişim imkanı sağlar. Başka bir kültürü öğrenen kişiler farklı düşünme biçimleri geliştirir ve bu sayede bireysel gelişimlerinde de büyük bir aşama kaydederler. Yabancı dil , diğer kültürlere sahip ulusların ne düşündüklerini ve nelere değer verdikleri öğrenmeye imkan sağlar. Bu da kültürel yanlış anlaşılmaların önüne geçer. Çocuğunuz dünyaya daha açık fikirli olarak bakar.
Çocuğunuzu dil öğrenmeye teşvik etmek, yaşı ilerlediğinde sağlığı için de olumlu bir durum oluşturacaktır. “Nöropsikoloji” adlı bir Kanada tıp dergisinde 2002’de yayınlanan bir makaleye göre, ortalama 71 yaşında demans hastalığına yakalanan bir kişinin en az iki yabancı dil biliyor olması bu hastalığa yakalanma yaşını 5 yıl daha ileriye attığını belirtilmiştir.
Tüm bu araştırmalar sonucu görülüyor ki yabancı dil öğrenimi kişiye en küçük yaşlardan itibaren tüm dünyanın kapılarını açmakta ve ilerleyen yaşlardaki sağlığını dahi etkilemektedir.
Özel Emine Örnek Okulları da  kurulduğu günden  itibaren bu amaca yönelik çalışmalarda bulunmuş ve Yabancı Dil öğrenimini temel ilke haline getirmiştir.
3-4 yaş grubundan başlayarak tüm ilköğretim, ortaöğretim ve lise kademesinde yapılan yabancı dil eğitimi ile tüm öğrencilerimizi dünyaya hazırlıyoruz.
Emine Örnek Eğitim Kurumlarında, anaokulunda haftada 14 saatle başlayan İngilizce dersleri her kademede Yabancı öğretmenlerimizin de desteği ile öğrenci merkezli ve fonksiyonel İngilizce öğrenimi şeklinde devam etmektedir.
Dört beceriyi de geliştirmeyi hedefleyen Emine Örnek  Eğitim Kurumları İlköğretim kademesinde İngilizce öğrenimini 1.sınıflarda haftada 14, 2. ve 3. sınıflarda haftada 14, 4. sınıflarda haftada 12 saat yapmaktadır. Akıllı tahta uygulamaları ile eğlenceli hale gelen İngilizce dersleri öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları sunum çalışmaları ile de etkili bir hale gelmektedir. İngilizce öğreniminin okul dışında devam etmesi gerekliliğini benimseyen Emine Örnek Kurumları bu eğitime evde de devam edilmesi adına öğrenilen yapıların tekrar edilmesi pekiştirilmesi için öğrenci velilerini de çalışmalara dahil etmektedir.
Ortaöğretim kademesinde ise  Türkiye genelinde yapılmakta olan çeşitli akademik sınav çalışmalarına ağırlık verilmesi yabancı dil öğreniminin önüne kesinlikle geçmemektedir.5. sınıflarımızda haftada 14 saat ile devam eden İngilizce 6., 7. sınıflarda 10 saat, 8. sınıflarda liseye giriş sınavları nedeniyle 5 saat ile devam etmektedir. Öğrencilerimiz İngilizce derslerinde sadece öğrendikleri hedef dili kullanmakta ve öğretmenleri rehberliğinde çeşitli sunumlar ve projeler hazırlamaktalar. Etkinlik çalışmalarında ise hazırladıkları oyunları sene sonunda arkadaşları ve aileleri ile paylaşmaktalar. Cambridge Penfriends üyesi olan okulumuzdaki öğrenciler bu sayede  farklı ülkelerden kendi yaşıtı olan mektup arkadaşları ile kültür alışverişinde bulunmaktadırlar.
Hem ilköğretim hem de ortaöğretim kademesinde öğrencilerimiz her sene CAMBRIDGE UCLES sınavlarına katılmakta ve çok başarılı sonuçlar almaktadır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında British Side Eğitim Hizmetleri tarafında Türkiye’de ilk defa verilen “Platinium” ödülü ile şereflendirilen okulumuzda bu çalışmalar sistematik bir şekilde devam etmektedir.
Lise öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar ise takdire değer çalışmalardır. Türkiye ve dünya çapında katıldıkları “MUN (Modern United Nations)” projesi haricinde Danimarka’daki kardeş okul öğrencileri ile karşılıklı gerçekleştirdikleri ziyaretler çerçevesinde kültür alışverişinde bulunmaktalar. Bunun yanı sıra, girdikleri dil belirleme sınavlarında “SLEP TEST / TOEFL JUNIOR / TOEFL IBT” üstün başarılar sergilemişler, lise son sınıfta okuyan bir çok öğrencimiz bu sınavlar sayesinde Amerika’da bir sene dil eğitimi almaya hak kazanmış, bir kısmı da yurt dışındaki bazı üniversitelerde 4 senelik burslu eğitim hakkı elde etmiştir.

FRANSIZCA


Okulumuzda Fransızca dersleri seçmeli 2. Yabancı dil olarak okutulmaktadır. 200 milyon insanın doğrudan veya dolaylı olarak ortak iletişim aracı olarak kullandıkları , Fransızca kısaca bu kadar geniş bir alanın ve sayılmayacak kadar çok farklılıkların bulunduğu bir bölgenin ortak paydasını oluşturuyor.
5. Sınıfta haftada 4 , 6. Ve 7. sınıfta haftada 3 ders saat olmak üzere Fransızca dersini ‘INTERACTIF’ bir eğitim programıyla dört beceriyi aktif olarak kullanabilmeyi amaçlayan okulumuz , öğrencilerimizi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre 7. Sınıf sonunda A2 seviyesine taşımayı hedeflemiştir. Bunun yanı sıra haftada 2 saatlik yabancı dil kulübü olarak adlandırılan derslerde ise öğrencilerimizin yabancı dildeki yeteneklerini sergileyebilmeleri amacıyla drama , şarkı , oyun etkinlikleri yapılması öngörülmektedir.
Okulumuz ikinci yabancı dil öğreniminde elde edilen başarıları belgelemek için en güvenilir yöntem ve uluslar arası geçerliliği olan sınavları öğrencilere sunmaktadır. Dünyanın her yerinde kabul gören DELF(Diplomes d’Etudes en Langue Française) sınavları yüksek öğrenimde ve mesleki alanda avantaj sağlayan bir diplomadır. Sınav sonunda elde edilecek belge, bir sertifika değil hem Avrupa Birliği hem de Fransız Hükümeti tarafından onaylanan ve tüm dünyada geçerliliği kabul edilmiş bir diplomadır ve ömür boyu geçerlidir. Avrupa Dil Çerçevesi standartları uyarınca sırasıyla A1 , A2 , B1 ve B2 seviyelerindeki diplomalarına sahip olduğunda Fransızca konuşulan bütün ülkelerde yüksek öğrenim görme hakkı elde edilmektedir.
Uluslararası sınavların yanı sıra Okulumuz , İstanbul Institut-Français ve Bursa Türk – Fransız Kültür Derneği ortaklığında proje , yarışma ve etkinliklere katılarak yaşayarak öğrenme imkanı bulmayı , kültür birliğinin oluşmasına ve öğrencinin yabancı dil becerisinin gelişmesine katkıda bulunmayı sağlamaktadır.

ALMANCA

120 milyon konuşanı ile dünyada öğrenilmesi gereken en önemli diller arasında yer alan ve bir kültür dili olan Almanca okulumuzda seçmeli 2. Yabancı dil olarak okutulmaktadır. Özellikle ticari ve sanayi alanlarında gelecekte de şimdi olduğu kadar önem teşkil eden bu dili en iyi şekilde öğrenmeyi amaçlamaktayız.
5. Sınıfta haftada 4 , 6. Ve 7. sınıfta haftada 3 ders saat olmak üzere Almanca dersini ‘INTERACTIF’ bir eğitim programıyla dört beceriyi aktif olarak kullanabilmeyi amaçlayan okulumuz , öğrencilerimizi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre 7. Sınıf sonunda A2 seviyesine taşımayı hedeflemiştir. Bunun yanı sıra haftada 2 saatlik yabancı dil kulübü olarak adlandırılan derslerde ise öğrencilerimizin yabancı dildeki yeteneklerini sergileyebilmeleri amacıyla drama , şarkı , oyun etkinlikleri yapılması öngörülmektedir.
Okulumuz ikinci yabancı dil öğreniminde elde edilen başarıları belgelemek için en güvenilir yöntem ve uluslar arası geçerliliği olan sınavları öğrencilere sunmaktadır. Dünyanın her yerinde kabul gören ve Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan FIT in Deutsch sınavları yüksek öğrenimde ve mesleki alanda avantaj sağlayan bir diplomadır.Goethe-Enstitüsünün sınavları Dünya çapında geniş kitleler tarafından tanınmakta olup, bununla bağlantılı olan sertifikalar, işverenler ve ileri düzey eğitim kurumları tarafından olmak üzere, çok sayıda ülkelerde nitelik kanıtı olarak değer görmektedir. Goethe-Enstitüsünün Almanca sınavları, Avrupa ortaklaşa diller referans çerçevesi (GER) doğrultusunda öngörülen seviye basamaklarına göre uyarlanmıştır: Bu seviye kademeleri, yeni başlayanlar için A1’den, en yüksek dil seviyesi olan C2’ye kadar ulaşmaktadır.
Uluslararası sınavların yanı sıra Okulumuz , Goethe Enstitüsü gibi Alman ortaklı dernek ve kurumlar aracılığıyla proje , yarışma ve etkinliklere katılarak yaşayarak öğrenme imkanı bulmayı , kültür birliğinin oluşmasına ve öğrencinin yabancı dil becerisinin gelişmesine katkıda bulunmayı sağlamaktadır.

 

 

 

PROJELER

 

Yapım aşamasında...

ETKİNLİKLER

 

Yapım aşamasında...

ÖĞRENCİLERİMİZ

 ÖĞRENCİLERİMİZİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
1) Her Emine ÖRNEKLİNİN kendini geliştirme hak ve sorumluluğu vardır.
2) Her Emine ÖRNEKLİ karşılıklı saygı, sevgi, güven ve hoşgörü ilkesine göre davranmalıdır. Her öğrenci saygı görme hakkına ve başkalarına saygılı olma sorumluluğuna sahip olmalıdır. Yönetici, öğretmen, öğrenci ve çalışanlar arasındaki hitaplar karşısındakine saygı ifade etmelidir.
3) Kurallara itiraz edebilir, ancak o kural değişene kadar uymalıdır. Her öğrenci haksızlık karşısındaki itirazını insan hakları ve görgü kuralları çerçevesinde dile getirme hak ve sorumluluğuna sahiptir.
4) Her Emine ÖRNEKLİNİN karşılaştığı ve üstesinden gelemediği sorunların çözümünde yardın isteme hakkı ve ilgili birimlere başvurma sorumluluğu vardır (Sınıf Öğretmeni, Ders Öğretmeni, Müdür Yardımcısı, Rehberlik Servisi, Okul Müdürü vb.)
5) Herkesin belirlenen kurallara uyulmasını bekleme hakkı ve bu kurallara uyma sorumluluğu vardır.
6) Öğrencilerin okula ait akademik ve sosyal haberler ile önemli günleri içeren duyurular hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için çıkan her bülteni ve duyuruyu velilerine ulaştırma sorumluluğu vardır.
 OKULUN FİZİKSEL ORTAMININ KULLANIMI
1. Her Emine ÖRNEKLİ çevresini ve okul eşyalarını temiz tutmak ve korumak sorumluluğunu üstlenir.
2. Herkesin sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görme hakkı, buna karşılık kullanılan alanların temizliğine katılma sorumluluğu vardır.
3. Sınıflar, koridorlar, bahçe, tuvaletler, yemekhane "Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak" ilkesine göre uygun kullanılır.
4. Merdivenlerden inip çıkarken sağ taraf kullanılır.
5. Öğrenciler, ders saatleri dışındaki zamanlarda ve acil durumlarda okul girişinde bulunan kartlı telefonu kullanabilirler.
6. Kütüphane, laboratuarlar (Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar) konferans salonu Müzik dersliği, Spor salonu gibi ortak kullanım alanlarında kullanım yönergelerine uyulur .
 SINIF İÇİ KURALLAR
1. Sınıfın temizlik ve düzeninden o sınıfın öğrencileri sorumludur.
2. Her gün bir öğrenciye sınıfın derse hazırlanması ve genel düzeni sağlamak için nöbet görevi verilir.
3. Ders sırasında aşağıdaki kurallara uyulması beklenir;
a) Derse hazırlıklı gelme,
b) Dersi dinleme ve aktif katılma,
c) Birbirinin sözünü kesmeme, parmak kaldırarak konuşma,
d) Arkadaşlarına saygılı olma, fiziksel görünüş ya da düşünceleri ile alay etmeme, birbirine el şakası yapmama,
e) Ders sırasında hangi nedenle olursa olsun sınıf dışına çıkmama,
f) Sınıfa ve okula wolkman, cep telefonu getirmeme,
g) Sınıf içinde her türlü yiyecek ve içecek bulundurmama.
 DEVAM İLKELERİ
1. Derslere giriş-çıkış randevulaşma gibi konularda zamanında gelme ilkesi daima göz önünde bulundurulur.
2. Servisten inen öğrenci kahvaltısını yapar ve sınıfına çıkar.
3. Öğrencinin mazereti nedeniyle okula gelemeyeceği gün ailesi tarafından okula telefonla bilgi verilir.
4. Ara derslere hiçbir şekilde geç kalınmaz.
5. Zorunlu nedenlerle okuldan erken ayrılması gereken öğrenci ancak velisi nezaretinde ve ilgili müdür yardımcısından alınacak izinle okuldan ayrılır.
 BAYRAK TÖRENLERİ
1. Tüm öğrenciler, Türk ve yabancı öğretmenler, idareci ve kendine özel görev veya yazılı izin verilmemiş olanların dışındakiler törenlere katılmak zorundadırlar.
2. Bayrak törenleri Emine ÖRNEKLİ imajını yükseltecek bir hava içinde gerçekleştirilir.
3. Ulusal Marşımızın doğru biçimde, hissederek ve millî duygularımızın gücünü ortaya koyan bir coşku ile söylenmesini sağlamak her Emine ÖRNEKLİNİN görevidir.
4. Bayrak törenlerinden sonra okul marşı söylenir.
 SERVİS KURALLARI
1. Öğrenciler servislerde oturarak seyahat ederler.
2. Servis temizliğine dikkat edilir. Aracın içinde bir şey yiyip içilmez.
3. Öğrenciler birbirlerine ve servis şoförüne saygı kuralları içinde davranırlar.
4. Sabah servislerinde, servis saatinden beş dakika önce öğrencilerin beklemeleri gerekmektedir.
5. Aracın içinde sürücünün dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunulmaz.
6. Pencereden dışarı sarkılmaz.
7. Hiçbir şekilde aracın güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunulmaz.
8. Üst sınıflardaki öğrenciler daha küçük öğrencileri korumak ve onlara yardımcı olmak sorumluluğunu alırlar.
9. Servislerde belli bir radyo istasyonu dinlenmektedir. Bu nedenle öğrenciler kaset getirerek çalmasını istememelidirler.
10. Öğrenciler, servisten okul bahçesinde inerler ve sınıflarına giderler. Her ne sebep olursa olsun okul dışında inilmez.
11. Son ders zili çaldıktan 10 dakika sonra servisler hareket ederler. Bu nedenle öğrencilerin bu süre içinde servislerinde hazır bulunmaları gerekir.
12. Öğrenciler, velilerinden izin almadan inecekleri durak haricinde bir yerde inmeyi talep edemezler.
13. Sabah ya da akşam kendi servisi dışında bir servisten yararlanacak öğrencinin velisinden izin kâğıdı getirmesi zorunludur. Bu izin kâğıdında yararlanılacak servisin numarası, adres ve telefonu yazılı olmalıdır.
14. Velilerimiz servislerden yararlanmaları durumunda servis yöneticisinden izin almalıdır.
15. Öğrenciler servislerle ilgili dilek ve şikâyetlerini servis yöneticisi Cemal DEMİREL'e bildireceklerdir.
 YEMEKHANE KURALLARI
1. Her öğrenci birbirinin hakkına saygı göstererek yemek alma sırasına girer ve yemeğini alır.
2. Yemekten sonra yemek yediğimiz masayı temiz bırakmamız esastır.
3. Yemekhane dışında herhangi bir yiyecek yenmemeli, her türlü yiyeceğimizi yemekhanede yemeliyiz.
 GİYİM İLKELERİ
KIZ ÖĞRENCİLER ERKEK ÖĞRENCİLER

- Koyu renk okul ayakkabısı
- Lacivert etek
- Kısa logolu okul çorabı (Kışın siyah külotlu çorap)
- Beyaz Lakost (Yaz kısakol-Kış uzunkol)
- Kırmızı kapşonlu hırka

- Koyu renk okul ayakkabısı
- Lacivert pantolon
- Kısa logolu okul çorabı
- Beyaz Lakost (Yaz kısakol-Kış uzunkol)
- Kırmızı kapşonlu hırka

 ÖĞRENCİLERİMİZİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1. SAÇ BAKIMI
    KIZLAR        : Saçlar uzun ise toplanacak veya örülecek.
    ERKEKLER : Saçlar kısa olacak.
2. Beden Eğitimi dersinin olduğu günlerde (Pazartesi ve Cuma günleri dahil) okula,  okul
     eşofmanı ile gelinebilir.
3.  4.5.6. ve 7. sınıflar  kulüp etkinliği günlerinde (spor etkinliği seçen öğrenciler) okula, okul
     eşofmanı ile gelebilir.
4. 1.2. ve 3. sınıflar Halk Oyunları dersinin olduğu günlerde okula, okul eşofmanı  ile gelebilir.

Not : Kıyafetlerin içlerine öğrenci isimlerinin yazılması zorunludur.

 ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI İNCELEME
Bir öğrencide kabul edilemeyen bir davranış görüldüğünde; davranışın şekline göre değerlendirme yapılır.
* Birinci görüşme: Öğrenci sınıf veya ders öğretmeni tarafından görüşmeye alınır. Davranış değiştirme yolları hakkında yönlendirici bir çalışma yapılır. Bu çalışmada izlenen yöntem "Öğrenci Gözlem Formu" ile belgelenir.
* İkinci görüşme: Öğrencide olumlu yönde davranış değişikliği olmamışsa, sınıf öğretmeni tarafından rehberlik servisine iletilir.
* Üçüncü görüşme: Olumsuzlukların devam etmesi halinde durum rehberlik servisi tarafından okul idaresine bildirilir. Sınıf veya ders öğretmeni, müdür yardımcısı, rehberlik danışmanı ile birlikte öğrenci görüşmeye alınır. Gerekli görülürse bu aşamada veli ile bağlantı kurulur ve çözüm için aile ile işbirliği yapılır. Bu aşamaya kadar yapılan çalışmalar hakkında bir rapor yazılır. Bütün bu görüşmeler sonunda durumunda değişiklik olmayan öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır.

REHBERLİK

Rehberlik; öğrencinin kendisini tanıyarak ev, okul ve topluma uyum sağlaması, sağlıklı iletişim kurabilmesi, kendini doğru ifade edebilmesi, sorunlarına sağlıklı çözümler bulabilmesi, doğru kararlar verebilmesi, kendi hayatını kendisi yönlendirmesi, sonuçlarından sorumlu olması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uzman kişilerce bireye yapılan profesyonel yardım sürecidir.

 

REHBERLİĞİN  ÖNEMİ

Gelişen ve değişen toplumsal özellikleri, teknolojik yenilikleri takip etmeyi amaçlayan okulumuz;  bu yönde psikolojik danışma ve rehberliği çok önemli bir alan olarak görmektedir. Bu önemle  her kademedeki öğrenciler için ayrı bir rehber öğretmen ile çalışan okulumuz; öğrencilerin bireysel gelişimlerini yakından takip etmeyi amaçlar. Sosyal ve fiziksel gelişimin insan hayatında en hızlı geliştiği dönem olarak ergenlik döneminde rehberlik ayrıca önem kazanmaktadır. Kimlik arayışı içerisinde olan öğrencileri doğruya yönlendirmek, benlik saygısı düzeyini arttırmak, iletişim becerilerini geliştirmek için rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri yürütülmektedir.

REHBERLİĞİN AMAÇLARI

Rehberliğin amacı bireyin kendi olanakları içinde, fizyolojik, psikolojik, sosyolojik kültürel v.b özelliklerini dikkate alarak, kendisini gerçekleştirmesini sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam sürmesini sağlamaktır.
1.Bireyin kendi kendisini tanımasına ve anlamasına yardım etmek.
2.Ailesi ve çevresiyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurmasına yardım etmek.
3.Problemlerinin çözümü için seçenek oluşturmak, problem çözme anlayış ve becerisini kazandırmak.
4.İlgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak,  geliştirmek.
5.Karar verme ve tercih yapma bilgi ve becerisini kazandırmak.
6.Bireye iş ve meslek imkanları konusunda bilgi vermek, yetenekleri doğrultusunda tercihler yapmasını sağlamak.
7.Toplumsal sorunları kavramak ve gerekli hoşgörüye sahip olarak başkalarıyla birlikte yaşayabilme özelliklerini kazandırmak.
8.Okul ve çevreye uyumlarını sağlamaya yönelik tanıtım yapmak.
9.Öğrencilerin sahip olması gereken sorumlulukları (ödev yapma, kitap okuma, bilgi arayışı içinde olma vb.) kazandırmak.
10.Yaşam felsefesi, ahlaki ve toplumsal değerler dizgesi geliştirmek.

REHBERLİK ÇALIŞMALARI

-ORYANTASYON  ÇALIŞMALARI
            -Okulumuza nakil gelen öğrencilere yönelik okul tanıtımı ve uyum sürecini hızlandıran grup oyunları
            -Rehberlik servisinin tanıtımı
            -Önleyici rehberlik kapsamında otobiyografi etkinliği uygulanarak öğrenci sorun tespiti
-SINIF İÇİ UYGULAMALAR
            -MEB rehberlik etkinlikleri
            -Dikkat çalışmaları
            -Origami


-Envanterler:

 • Verimli ders çalışma anketi
 • Problem tarama envanteri
 • Başarısızlık nedenleri anketi
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Sağ-sol beyin testi
 • Öğrenme stilleri envanteri
 • Renklerle kişilik testi
 • Beier cümle tamamlama envanteri
 • “Kimdir bu?”
 • “Kime göre ben neyim?”
 • Sosyometri
 • Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği

-Seminerler:

 • Zaman yönetimi
 • Verimli ders çalışma yöntemleri
 • Test çözme teknikleri
 • Hafızayı arttırma teknikleri
 • Motivasyon
 • Ergenlik
 • Sınav kaygısı
 • İletişim
 • Sosyal gelişim

-MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

- Holland Meslek Envanteri
-Mesleki Bilgilendirme Çalışmaları
-Kariyer Danışmanlığı Grup Çalışmaları


-TEOG ÇALIŞMALARI

-Hedef ve Başarı Semineri
-Yeni Sınav Sistemi Tanıtım Semineri
-e-kılavuz ile Bilgilendirme
-Sınava Doğru Programı
-Sınav Kaygısı Grup Çalışmaları


-PROJELER

-Örnek sınıf projesi
Öğrencilerin olumlu davranış kazanması amacıyla yürütülen bu projede belirlenen sınıf kurallarına uygun davranışlar sergileyen sınıflar ödüllendirilir. Örnek davranışların pekiştirilmesinin yanı sıra öğrenciler  grup birliği ve bütünlüğü bilincini kazanır.
-Değerler eğitimi projesi
Her ay farklı bir değer yargısı belirlenerek öğrencilere güzel ahlak kazandırmayı amaçlayan bu projede öğrencilerin afiş, öykü ve resim vb. yetenekleri ön plana çıkarılmış olur.
-Sorumluluk geliştirme projesi
Sınıf içinde öğrencilere görevlendirme yapılarak belirli sorumluluklar verilir ve kurallara uyma bilinci kazandırılır.
-Dikkat Geliştirme Kulübü
Puzzle, Sudoku, Jenga, Mandala ve çeşitli zeka oyunları ile öğrencilerin dikkat ve konsantrasyon becerilerinin gelişimi amaçlanır.

-BİREYSEL GÖRÜŞMELER

-Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri, uyum ve arkadaşlık ilişkileri, aile ve okul içi yaşantıları, motivasyon ve planlamaya yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda bireysel görüşmeler yapılır.
-Her öğrencinin kişisel zaman yönetimi ve akademik düzeyi dikkate alınarak bireysel ders çalışma planı hazırlanır ve takibi yapılır.          
-Küçük grup çalışması ile sorun analizi ve çözümüne yönelik bireysel danışmanlık yapılır.

-VELİ ÇALIŞMALARI

-Veli- öğretmen –öğrenci işbirliğine yönelik düzenli veli görüşmeleri yapılarak ergenlik, akademik başarı, psiko-sosyal gelişim, davranış şekli gibi konularda gözlemler ve öneriler paylaşılır.
-Öğrencinin yaş dönemine ait ihtiyaç bulunan tüm konularda seminer verilerek, veli bilgilendirme ve yönlendirmesi yapılır.

TOPLULUKLAR

YUKARI